Make your own free website on Tripod.com
 
Afacan Termal Oteller E-Rehberi Afacan Termal Oteller E-Rehberi Afacan Termal Oteller E-Rehberi
ülkemizin doğa hazinelerinden olan sağlık kaynağı sularla hizmet veren termal otellerin özelliklerini ve yararlanma olanaklarını tanıtan ayrıntılı rehber

Bulunduğunuz Yer : Ana Dizin > Kaplıca Suları > Özellikleri

Bize Dönüş
Bir çok bağlantıyı kayıt etmek yerine ya da seçtiğiniz kaynaklardan birine bağlanmak için sitemizden ayrılmadan önce "herhangi bir sayfamızı sürekli kullandığınız sitelerin arasına kayıt ederseniz" daha sonra bize geri dönmeniz veya yeniden diğer sitelere ulaşmanız kolay olacaktır.
Ücretsiz E-Posta Hizmeti
Dünyaca ünlü bir E-Posta Servisi Sunucusu'ndan sağlanan hizmet ve destekle; sitemizde konuklarımıza e-posta için sunulan ücretsiz hizmetimiz den kolayca yararlanabilirsiniz. Ayrıca web sitenizde bu hizmeti konuklarınız için kullanabilirsiniz.
Ücretsiz E-Kart Hizmeti
Bu hizmet ücretsiz olarak verilmektedir. Sitemizin e-kart arşivinde bulunan e-kartlardan seçerek dilediğiniz herkese uygun gördüğünüz içerikleri ekleyerek dilediğiniz kadar ücretsiz gönderebilir, size gönderilen e-kartları okuyabilir ve alabilirsiniz.
Tanıdıklarınıza Duyurunuz
Sitemiz içeriğinin ilgisini çekeceğini düşündüğünüz bütün tanıdıklarınıza yorumlarınızı katarak sitemizi duyurup tanıtabilir, onları haberdar edebilir, içeriğimize katkıda bulunmalarını, yer almalarını sağlayabilirsiniz.
Düzenli Haber
Sitedeki yenilik ve sürekli gelişen içerik değişikliklerinden haberinizin olması için dağıtım listemize kayıt yaptırmanız yeterlidir. Üyelere e-posta ile ayda bir gönderilen duyurulara olan üyeliğinizi dilediğiniz zaman dağıtım listemizdeki kaydınızı sildirerek iptal edebilirsiniz.
İzlenimleriniz
Kaplıca otellerinde tedaviniz ile ilgili fotoğraf, anı ve uyarı notlarınızı bize e-posta ile göndererek sitenin ilgili bölümlerinde izlenimlerinizi kolayca konuklarımızla paylaşabilirsiniz.
Açık Konuk Defteri
Tüm konuklarımızın izlemesine açık olan konuk defterimiz ayrıca olumlu yada olumsuz görüşlerini yazmalarına açıktır. Burada mesajlarınızı birbirinize iletebilir, çeşitli konuda görüşlerinizi paylaşabilirsiniz.
KAPLICA SULARININ ÖZELLİKLERİ

Şifalı su olarak kullanılabilen termomineral sular şu biçimde sınıflandırılabilir :

Termal Sular :
Doğal sıcaklıkları 20ºC üzerinde olan, litrelerinde 1 gr'ın altında çözünmüş mineral içeren sulardır. Bunlar Akratopegal Sular'dır.

Termomineral Sular :
Hem doğal sıcaklıkları 20ºC üzerinde olan hem de litrelerinde 1 gr'ın üzerinde çözünmüş mineral içeren sulardır. Bunlar Akratotermal Sular'dır.

Özel Termomineral Sular :
Bazı özel mineralleri belirli en az (eşik) değerlerin üzerinde içeren özel balneolojik sular da tanımlanmıştır :
Karbondioksitli Sular : 1 gr/lt üzerinde çözünmüş serbest CO2 içeren sular.
Tuzlu Sular : 1 gr/lt üzerinde tuz (Nacl) içeren sular.
Tuzlalar : 14 gr/lt üzerinde tuz (Nacl) içeren sular.
Radonlu Sular : 666 Bq/lt veya 18 nanocurie/lt üzerinde radon ışınımı içeren sular.
Radyumlu Sular : 10¯7 mg/lt üzerinde radyum ışınımı içeren sular.
Kükürtlü Sular : 1 mg/lt üzerinde -2 değerlikli kükürt içeren sular.
İyotlu sular : 1 mg/lt üzerinde iyot içeren sular.
Florürlü Sular : 1 mg/lt üzerinde florür içeren sular.
Demirli Sular : 20 mg/lt üzerinde +2 değerlikli demir içeren sular.
Arsenikli sular:
Çamurlu Sular ve Çamurlar :

Karma Sular :
Yukarıdaki sınıflandırmada herhangi bir özel su grubuna girmeyen termomineral sular karma sular olarak sınıflandırılırlar. Bu sularda en sık bulunan anyonlar klorür (Cl) sülfat (SO4¯) ve bikarbonat (HCO3¯) ve katyonlar ise sodyum (Na), kalsiyum (Ca) ve magnezyum (Mg) dur. Karma balneolojik sular içerdikleri iyonlardan baskın olanlarına göre adlandırıldıklarından 20 milivalin üzerindeki düzeylerde taşıdığı anyon ve katyonlar o suya adını verir.

Bir kaynarca suyunun fiziksel ve kimyasal özelliği bir başkasına, hatta çok yakındaki bir kaynaktan çıkan maden suyunun özelliğine benzemez. Bu nedenle tıbbi tedaviye yardım amacıyla kullanımında özenli olmak gerekir. Öte yandan kaplıca sularının hastalıkların iyileştirilmesine katkıda bulunma ölçüsü hakkında ayrıntılı ve kesin bilimsel açıklama yoktur.

Fiziksel Özellikler
Maden suları fiziksel özellikleri bakımından çok sıcak, sıcak ve soğuk sular olarak sınıflandırılır.

Kimyasal Özellikler
Kimyasal özellikleri bakımından ise bikarbonatlı, sülfatlı, tuzlu, kükürtlü, karbon dioksitli, demirli, arsenikli, iyotlu, karışık ve radyoaktif madensuları vardır.


termaloteller@afacan.zzn.com Afacan Termal Oteller E-Rehberi e-postaci@afacan.zzn.com Afacan Termal Oteller E-Rehberi yonetmen@afacan.zzn.com Afacan Termal Oteller E-Rehberi info@afacan.zzn.com Afacan Termal Oteller E-Rehberi yeralma@afacan.zzn.com
Afacan Termal Oteller E-Rehberi®™  © 1997-2005 Afacan Termal Oteller E-Rehberi